Καταχωρημένα Εκλογ. Τμημ. Δεύτερης Κυριακής: 116/116 - Ποσοστό E.T. - Για Συνδυασμούς: 100%

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Δήμος Παλαιού Φαλήρου - Περιφερειακές Εκλογές

Αρχική


ραφήματα


Τα χρώματα του γραφήματος είναι τυχαία.

Τα χρώματα του γραφήματος είναι τυχαία.


νακοινώσεις


Ωράριο Ψηφοφορίας Κυριακής 14-11-2010 11-11-2010 9:49 AM
Ωράριο Ψηφοφορίας Κυριακής 7-11-2010 02-11-2010 9:01 PM

Δείτε περισσότερες Ανακοινώσεις...

ρώτοι 10 Υποψήφιοι


Υποψήφιος Συνδυασμός Σταυροί

© 2010   Created by Έγκριτος Group - Μηχανογράφηση Δήμου Π. Φαλήρου.